El joc

UN REPTE PER AL TEU ALUMNAT

La Liga Saludable de Plátano de Canarias està composta per
Cinc aventures educatives interconnectades en format de joc d’escapada.

Cada aventura educativa ocorre en un escenari on els participants han d'enfrontar-se a diversos reptes i objectius per a aconseguir superar els desafiaments i guanyar la lluita contra Insanus.

És necessari completar cada aventura educativa per a desblocar la següent.

  • Aventura 1. Abans que passara tot.
  • Aventura 2. El misteri del desdejuni.
  • Aventura 3. Reactivar l’hora del pati.
  • Aventura 4. SOS al menjador.
  • Aventura 5. Una excursió inesperada.

EL TORNEIG ES FARÀ DE L’OCTUBRE DEL 2023 AL MARÇ DEL 2024

El període durant el qual l'alumnat pot jugar en el torneig va del 16 d'octubre del 2023 al 15 de març del 2024.

No obstant això, des de l'11 de setembre pots inscriure-hi les teues aules.

Podeu triar com voleu participar-hi i quan. No és necessari començar el 16 d'octubre. El teu alumnat pot avançar de manera independent.

El torneig té les fases següents:

  • RONDA 1: del 16 d'octubre al 30 de novembre del 2023.
  • RONDA 2: de l’1 de desembre del 2023 al 31 de gener del 2024.
  • RONDA 3: de l’1 de febrer al 15 de març del 2024.

TIC, TAC...

Encara que no hi ha un temps màxim per a completar les aventures,com més poc temps es tarde a acabar-les, més alta serà la puntuació obtinguda.

Es puntua sobre la base de minuts, segons i mil·lisegons.

Si l’estudiant ha superat l'escenari corresponent i vol tornar a jugar-hi a fi de millorar la puntuació, pot fer-ho tantes vegades com vulga.

Per cada aventura educativa completada, els alumnes adquirixen punts per a la seua aula. La puntuació total de cada estudiant és la suma total de punts de les cinc aventures.

Inscribir aulas

COM S’HI JUGA

CADA ESTUDIANT COMPTA

S’hi poden registrar tantes aules de segon i tercer cicle d'Educació Primària del vostre centre com es vulga.

Com més aules hi participen, més possibilitats tindreu d'aconseguir els diversos premis.

(Tant per a alumnes i docents com per a centre educatiu).

EL TORNEIG SE CELEBRA DE L'OCTUBRE DEL 2023 AL MARÇ DEL 2024

La participació és individual. S’accedix al contingut del joc de manera digital, des de classe o des de casa.

Cada estudiant que complete les aventures adquirix punts per a la seua aula. Se sumen els punts de tot l’alumnat participant de classe.

2 NIVELLS DE DIFICULTAT

Hi ha dos nivells de dificultat: per a segon cicle i per a tercer cicle d'Educació Primària.

Vosaltres trieu com i quan participeu en el joc. Les aventures estaran disponibles des del 16 d'octubre del 2023 i la data límit de participació és el 15 de març del 2024. Tan bon punt els participants superen una aventura, poden passar a la següent.

Però recordeu açò!: No podeu accedir a la nova aventura fins que completeu l'anterior.

PUNTUACIÓ

No hi ha un temps màxim per a completar les aventures, però com més ràpid les completeu, més punts guanyareu.

Es puntua sobre la base de minuts, segons i mil·lisegons.

Cada aventura oferix l'opció d'aconseguir punts extra si captureu l’adhesiu (sticker) ocult en cada escenari.

A més, la puntuació es pot millorar jugant la mateixa partida tantes vegades com es vulga.

CLASSIFICACIÓ

Els docents representants de l'aula o de les aules poden consultar la informació següent en la seua àrea privada:

  • Puntuació per aula i ronda i puntuació de cada alumne per ronda.
  • La puntuació per aula és la mitjana aritmètica de les puntuacions individuals dels alumnes que pertanyen a esta aula.