Política de Privadesa

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

El responsable de tractament de les vostres dades és l’ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PLÁTANO DE CANARIAS (ASPROCAN), domiciliada al c/ Milicias de Garachico, n. 1. Edifici Hamilton, pis 7, oficina 78. CP 38002 - Santa Cruz de Tenerife, amb CIF G38376315, els estatuts de la qual estan registrats a l’Oficina Depositaria de Estatutos de Asociaciones Empresariales y Sindicales, sota el n. 144/3.

2. QUIN TIPUS DE DADES TRACTEM?

Heu de saber que hi ha dos tipus de dades personals:

 1. Dades que ens faciliteu de manera directa

  La navegació a través d’aquesta web no requereix de registre previ. No obstant, quan visiteu la nostra web, els nostres servidors web emmagatzemen, de forma estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data o l’hora de la visita, etc.

  D’altra banda, en cas que participeu en la Lliga Saludable de Plátano de Canarias (en endavant, la “Lliga”), tractarem les dades que ens faciliteu a través del corresponent formulari d’inscripció o en el formulari de sol·licitud d’informació, així com aquelles dades que es puguin generar durant el desenvolupament i la participació en la Lliga.

 2. Dades que ens faciliteu de manera indirecta.

  Quan navegueu, se us poden instal·lar al dispositiu diferents cookies, tal com expliquem en la nostra política de cookies.

3. PER A QUÈ TRACTEM LES VOSTRES DADES I AMB QUINA LEGITIMITAT?

Les dades només s’utilitzen per permetre la navegació per la nostra pàgina web i, en cas que hàgiu acceptat la política de cookies, per analitzar la navegació realitzada.

Així mateix, en cas que ens atorgueu el consentiment marcant la casella corresponent, el tractament de les vostres dades personals persegueix les finalitats següents:

 • Gestionar i tramitar la participació a la Lliga, cosa que inclourà:
  • El desenvolupament i el normal funcionament de la Lliga d’acord amb el que preveuen les bases legals.
  • La comunicació dels guanyadors i les guanyadores de la Lliga
  • El lliurament dels premis de cadascuna de les categories en cas que resulteu guanyadors o guanyadores de la Lliga d’acord amb el que s’estableix en les bases legals.
 • En cas que resulteu guanyadors o guanyadores de la Lliga.
  • Donar-ne a conèixer l’existència i el resultat a través de la publicació dels guanyadors i les guanyadores a la web del programa, a la pàgina web de Plátano de Canarias, al butlletí informatiu que es remetrà als inscrits a la Lliga, així com en qualssevol dels mitjans de comunicació que Plátano de Canarias consideri oportuns (incloses les seves pròpies xarxes socials).
  • Dur a terme activitats publicitàries, de promoció o màrqueting relacionades amb la Lliga Saludable en qualsevol mitjà (per exemple, a la ràdio, en anuncis, en cartells, en fullets, etc.).

La base jurídica que legitima el tractament esmentat és el consentiment atorgat pel mateix o la mateixa participant.

4. A QUI COMUNIQUEM LES VOSTRES DADES?

No comunicarem les vostres dades a cap tercer excepte si hem de complir una obligació legal.

5. DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES VOSTRES DADES?

Les dades personals es conservaran exclusivament durant el termini necessari per permetre-us la navegació per la pàgina web, analitzar la vostra navegació (només si heu acceptat la nostra política de cookies) i, en cas que participeu en la Lliga Saludable de Plátano de Canarias mitjançant la inscripció en el formulari corresponent, les vostres dades es conservaran exclusivament durant el termini necessari per complir les finalitats indicades a l’anterior apartat 3.

Un cop complertes les finalitats esmentades, les dades es bloquegen d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, cosa que implica que tan sols estiguin disponibles per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant els terminis legals de prescripció de les accions que se’n puguin derivar (amb caràcter general, cinc anys, que és el termini de prescripció de les accions personals). Un cop transcorreguts aquests terminis, les dades s’eliminen.

6. QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS?

La normativa vigent en matèria de protecció de dades us confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les vostres dades que impliquen els nostres serveis i que podem resumir en els següents:

 • Dret d’accés. Podeu conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que duem a terme.
 • Dret de rectificació. Podeu sol·licitar la modificació de les vostres dades si són inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat. Podeu obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.
 • Dret a la limitació del tractament, en els casos recollits en la llei.
 • Dret de supressió. Podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no sigui necessari.
 • Dret d’oposició. Podeu sol·licitar el cessament de l’enviament de comunicacions comercials en els termes que s’han assenyalat.
 • Dret a revocar el consentiment prestat.

Podeu exercir qualsevol dels drets esmentats anteriorment mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a l’adreça baja@platanodecanarias.net.

A la pàgina web de la Agència Espanyola de Protecció de Dades podeu trobar una sèrie de models que us ajudaran en l’exercici dels vostres drets.

Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que els vostres drets hagin estat vulnerats.