Política de privacitat

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

El responsable de tractament de les vostres dades és l’ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PLÁTANO DE CANARIAS (ASPROCAN), domiciliada al c/ Milicias de Garachico, n. 1. Edifici Hamilton, pis 7, oficina 78. CP 38002 - Santa Cruz de Tenerife, amb CIF G38376315, els estatuts de la qual estan registrats a l’Oficina Depositaria de Estatutos de Asociaciones Empresariales y Sindicales, sota el n. 144/3.

2. QUIN TIPUS DE DADES TRACTEM?

Heu de saber que hi ha dos tipus de dades personals:

 1. Dades que ens faciliteu de manera directa

  La navegació a través d’aquesta web no requereix de registre previ. No obstant, quan visiteu la nostra web, els nostres servidors web emmagatzemen, de forma estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data o l’hora de la visita, etc.

  D’altra banda, en cas que participeu en la Lliga Saludable de Plátano de Canarias (en endavant, la “Lliga”), tractarem les dades que ens faciliteu a través del corresponent formulari d’inscripció o en el formulari de sol·licitud d’informació, així com aquelles dades que es puguin generar durant el desenvolupament i la participació en la Lliga.

 2. Dades que ens faciliteu de manera indirecta.

  Quan navegueu, se us poden instal·lar al dispositiu diferents cookies, tal com expliquem en la nostra política de cookies.

3. PER A QUÈ TRACTEM LES VOSTRES DADES I AMB QUINA LEGITIMITAT?

Les dades només s’utilitzen per permetre la navegació per la nostra pàgina web i, en cas que hàgiu acceptat la política de cookies, per analitzar la navegació realitzada.

Així mateix, en cas que ens atorgueu el consentiment marcant la casella corresponent, el tractament de les vostres dades personals persegueix les finalitats següents:

 • Gestionar i tramitar la participació en La Liga, cosa que inclou:
  • El desenvolupament i normal funcionament de La Liga segons el que es preveu en les bases legals.
  • La comunicació dels guanyadors de La Liga.
  • El lliurament dels premis en cas de ser guanyador del concurs, d'acord amb el que s'establix en estes bases, i el compliment de les possibles obligacions tributàries.
 • En cas de ser guanyador de La Liga
  • Donar-ne a conèixer l’existència i el resultat a través de la publicació dels guanyadors i les guanyadores a la web del programa, a la pàgina web de Plátano de Canarias, al butlletí informatiu que es remetrà als inscrits a la Lliga, així com en qualssevol dels mitjans de comunicació que Plátano de Canarias consideri oportuns (incloses les seves pròpies xarxes socials).
  • Dur a terme activitats publicitàries, de promoció o màrqueting relacionades amb la Lliga Saludable en qualsevol mitjà (per exemple, a la ràdio, en anuncis, en cartells, en fullets, etc.).

La base jurídica que legitima el tractament referit amb anterioritat és el consentiment atorgat pel mateix participant, l'execució d'aquestes Bases i el compliment de la normativa tributària.

4. A QUI COMUNIQUEM LES TEUES DADES?

No comuniquen les teues dades a tercers excepte per al compliment d'una obligació legal.

5. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES TEUES DADES?

Les dades personals es conserven exclusivament durant el temps necessari per a permetre la teua navegació per la pàgina web, analitzar la teua navegació (només si has acceptat la nostra política de cookies) i, en cas que participes en La Liga Saludable de Plátano de Canarias mitjançant inscripció en el formulari corresponent, les teues dades es conserven exclusivament durant el temps necessari per a complir les finalitats indicades en l'apartat 3 anterior.

Una vegada complides les finalitats esmentades, les dades queden blocades, tal com disposa la normativa de protecció de dades, cosa que vol dir que només estan disponibles per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o a sol·licitud de jutges i tribunals, del Ministeri Fiscal o de les administracions públiques competents durant els terminis legals de prescripció de les accions que es puguen derivar de la relació mantinguda (amb caràcter general, cinc anys, que és el termini de prescripció de les accions personals). Transcorreguts estos terminis, les dades s’eliminen.

6. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

La normativa vigent en matèria de protecció de dades et conferix un conjunt de drets en relació amb el tractament de les teues dades que impliquen els nostres servicis i que podem resumir en els següents:

 • Dret d'accés. Pots saber quina classe de dades tractem i les característiques del tractament que duem a terme.
 • Dret de rectificació. Pots sol·licitar que es modifiquen les teues dades si són inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat. Pots obtindre una còpia de les dades que siguen tractades en un format interoperable.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos que les lleis indiquen.
 • Dret de supressió. Pots sol·licitar la supressió de les teues dades quan el tractament ja no siga necessari.
 • Dret d'oposició. Pots sol·licitar el cessament de l'enviament de comunicacions comercials en els termes indicats adés.
 • Dret a revocar el consentiment donat.

Pots exercir qualsevol dels drets esmentats enviant un correu electrònic a l'adreça baja@platanodecanarias.net.

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades tens disponibles un conjunt de models de formulari que t'ajudaran en l'exercici dels teus drets.

Així mateix, tens dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que consideres que els teus drets s’han vulnerat.