Política de privacitat

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEUES DADES?

El responsable del tractament de les teues dades és l’ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PLÁTANO DE CANARIAS (ASPROCAN), domiciliada a C/ Milicias de Garachico, núm. 1. Edificio Hamilton, planta 7ª - Oficina 78. CP 38002-Santa Cruz de Tenerife, amb CIF G38376315. Els estatuts d’ASPROCAN estan registrats a l'Oficina Depositària d'Estatuts d'Associacions Empresarials i Sindicals, amb el número 144/3.

2. QUIN TIPUS DE DADES TRACTEM?

Has de saber que hi ha dos tipus de dades personals:

 1. Dades que ens facilites de manera directa.

  La navegació a través d'esta web no requerix registre previ. No obstant això, quan visites la nostra web, els nostres servidors web emmagatzemen, de manera automàtica, informació com l'adreça IP i el domini des del qual s’ha obtingut l'accés, la data i l'hora de la visita, etc.

  D'altra banda, en cas que participes en La Liga Saludable de Plátano de Canarias (d'ara en avant, La Liga), tractarem les dades que ens facilites a través del formulari d'inscripció corresponent o en el formulari de sol·licitud d'informació, com també les dades que puguen generar-se durant el desenvolupament de La Liga i en el procés de participació.

 2. Dades que ens facilites de manera indirecta.

  Quan navegues, poden instal·lar-se en el teu dispositiu unes quantes cookies, tal com expliquem en la nostra política de cookies.

3. PER A QUÈ TRACTEM LES TEUES DADES I AMB QUINA LEGITIMACIÓ?

Les dades s’usen només per a permetre la navegació per la nostra pàgina web i, en cas que hages acceptat la política de cookies, per a analitzar la navegació realitzada.

Així mateix, en cas que ens atorgues el consentiment mitjançant el marcatge de la casella corresponent, el tractament de les teues dades personals té les finalitats següents:

 • Gestionar i tramitar la participació en La Liga, cosa que inclou:
  • El desenvolupament i normal funcionament de La Liga segons el que es preveu en les bases legals.
  • La comunicació dels guanyadors de La Liga.
  • El lliurament dels premis en cas de ser guanyador del concurs, d'acord amb el que s'establix en estes bases, i el compliment de les possibles obligacions tributàries.
 • En cas de ser guanyador de La Liga
  • Donar a conéixer l'existència i el resultat del concurs a través de la publicació dels guanyadors en la web del programa, en la pàgina web de PLÁTANO DE CANARIAS, al butlletí que es remetrà als inscrits en La Liga Saludable, com també en qualsevol dels mitjans de comunicació que PLÁTANO DE CANARIAS considere oportuns (incloent-hi les seues mateixes xarxes socials).
  • Fer activitats publicitàries, promocionals o de màrqueting relacionades amb La Liga Saludable en qualsevol mitjà (per exemple, ràdio, anuncis, cartells, fullets, etc.).

La base jurídica que legitima el tractament esmentat és el consentiment atorgat pel mateix participant, l'execució d’estes bases i el compliment de la normativa tributària.

4. A QUI COMUNIQUEM LES TEUES DADES?

No comuniquen les teues dades a tercers excepte per al compliment d'una obligació legal.

5. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES TEUES DADES?

Les dades personals es conserven exclusivament durant el temps necessari per a permetre la teua navegació per la pàgina web, analitzar la teua navegació (només si has acceptat la nostra política de cookies) i, en cas que participes en La Liga Saludable de Plátano de Canarias mitjançant inscripció en el formulari corresponent, les teues dades es conserven exclusivament durant el temps necessari per a complir les finalitats indicades en l'apartat 3 anterior.

Una vegada complides les finalitats esmentades, les dades queden blocades, tal com disposa la normativa de protecció de dades, cosa que vol dir que només estan disponibles per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o a sol·licitud de jutges i tribunals, del Ministeri Fiscal o de les administracions públiques competents durant els terminis legals de prescripció de les accions que es puguen derivar de la relació mantinguda (amb caràcter general, cinc anys, que és el termini de prescripció de les accions personals). Transcorreguts estos terminis, les dades s’eliminen.

6. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

La normativa vigent en matèria de protecció de dades et conferix un conjunt de drets en relació amb el tractament de les teues dades que impliquen els nostres servicis i que podem resumir en els següents:

 • Dret d'accés. Pots saber quina classe de dades tractem i les característiques del tractament que duem a terme.
 • Dret de rectificació. Pots sol·licitar que es modifiquen les teues dades si són inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat. Pots obtindre una còpia de les dades que siguen tractades en un format interoperable.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos que les lleis indiquen.
 • Dret de supressió. Pots sol·licitar la supressió de les teues dades quan el tractament ja no siga necessari.
 • Dret d'oposició. Pots sol·licitar el cessament de l'enviament de comunicacions comercials en els termes indicats adés.
 • Dret a revocar el consentiment donat.

Pots exercir qualsevol dels drets esmentats enviant un correu electrònic a l'adreça baja@platanodecanarias.net.

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades tens disponibles un conjunt de models de formulari que t'ajudaran en l'exercici dels teus drets.

Així mateix, tens dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que consideres que els teus drets s’han vulnerat.