Preguntes freqüents

QUI HI POT PARTICIPAR?

A la Lliga Saludable de Plátano de Canarias, hi podran participar tot l’alumnat escolaritzat a 6è de primària dels centres educatius amb servei de menjador Serunion Educa, tant públics com concertats o privats.

CAL REGISTRAR-S’HI PER PODER JUGAR?

Sí, la inscripció de l’aula o aules participants s’ha de fer de forma prèvia, per part del o la docent, en el termini comprès entre el 22 de març de 2021 i 15 de maig de 2021.

UN PROFESSOR O UNA PROFESSORA POT REGISTRAR DIVERSES AULES?

Sí, cada docent podrà inscriure totes les aules de 6è de primària del seu centre, tot i que també pot demanar col·laboració a altres companys o companyes docents per inscriure i coordinar el major nombre d’alumnes possible (sempre de 6è de primària).

SÓN NECESSÀRIES LES DADES PERSONALS DELS MEUS I LES MEVES ALUMNES?

Només cal registrar les dades del o la docent. No serà necessari incloure les dades personals de cada alumne o alumna. Simplement es farà un registre amb el seu número de la llista de classe en iniciar la partida. Aquest número ens permetrà guardar la informació de la partida relativa a cada alumne o alumna.

L’ALUMNAT S’HI POT REGISTRAR I HI POT PARTICIPAR PEL SEU COMPTE?

L’alumnat no s’hi pot inscriure pel seu compte, necessitarà que el o la docent l’inscrigui prèviament com a aula.

Un cop registrada l’aula, cada alumne o alumna participarà de forma individual (des de casa o des de l’aula).

EN QUÈ CONSISTEIX EL JOC?

La Lliga Saludable de Plátano de Canarias és un torneig digital l’objectiu del qual és fomentar els hàbits d’alimentació saludable en l’alumnat de 6è de primària de tot el país.

Es tracta d’una experiència immersiva amb un format innovador: AVENTURA EDUCATIVA. Combina el millor d’un escape room (reptes i desafiaments) amb els beneficis que ofereix un contingut digital interactiu (les aventures gràfiques).

La Lliga Saludable de Plátano de Canarias se celebrarà exclusivament durant el mes de maig del 2021 i es compon de quatre aventures educatives, que cada alumne o alumna participant ha de completar. Cada setmana de maig, s’anirà desbloquejant una nova aventura que contindrà nous reptes.

Per desbloquejar cada nova aventura, s’haurà d’haver completat l’aventura anterior. El grau de dificultat serà progressiu (cada participant podrà decidir quan completa cada aventura, sempre dins el període de participació, és a dir, durant el mes de maig del 2021).

Cadascuna de les quatre aventures s’han de resoldre, com passa en un escape room, contra rellotge. Disposaran de 15 minuts per solucionar les diferents proves que componen l’aventura. Per aconseguir punts, hauran de fer-ho en el menor temps possible. A més, cada aventura ofereix la possibilitat d’aconseguir punts extra capturant el Plátano de Canarias ocult a cada escenari.

COM I QUAN HI PODEM PARTICIPAR?

Per participar-hi, l’equip docent ha d’haver inscrit de manera prèvia l’aula o aules. La inscripció s’ha de fer en el termini comprès entre el 22 de març de 2021 i el 15 de maig de 2021.

Un cop feta la inscripció, cada alumne o alumna hi participarà de forma individual, des de casa o des de l’aula.

DES DE CASA: com que es tracta d’un recurs totalment digitalitzat, està dissenyat perquè l’alumnat hi pugui accedir des de casa, com a eina per consolidar els coneixements impartits a l’aula.

DES DE L’AULA: ara bé, l’equip docent també el pot utilitzar com a material de suport per a l’aula, ja que està alineat amb el currículum escolar de 6è de primària.

El torneig començarà l’3 de maig de 2021 i s’acabarà el 31 de maig de 2021. Dins d’aquest termini, cada alumne o alumna tindrà llibertat per accedir al joc i completar cada aventura.

L’objectiu és obtenir la màxima puntuació per a l’aula, que repercutirà directament en la puntuació global de l’escola.

Cada alumne o alumna de 6è de primària que completi les quatre aventures estarà adquirint punts per a la seva aula i, per tant, per a la seva escola. Aquells i aquelles alumnes amb més puntuació optaran, a més, als premis individuals.

El concurs es desenvoluparà en les fases següents:

Fase 1: el període d’inscripció a la Lliga Saludable de Plátano de Canarias tindrà lloc entre els dies 22 de març de 2021 i 15 de maig de 2021.

Fase 2: el període perquè l’alumnat comenci a jugar al torneig s’estén des del dia 3 de maig de 2021 fins al 31 de maig de 2021. Cada setmana s’anirà desbloquejant una aventura gràfica:

 • Dia 3 de maig: publicació de la primera aventura.
 • Dia 10 de maig: publicació de la segona aventura.
 • Dia 17 de maig: publicació de la tercera aventura.
 • Dia 24 de maig: publicació de la quarta i darrera aventura.

Fase 3: entre els dies 1 i 6 de juny de 2021, es validaran els resultats dels guanyadors i les guanyadores i el rànquing.

Fase 4: entre els dies 7 i 11 de juny de 2021 es publicaran els guanyadors i les guanyadores.

Les dates que acabem d’indicar es podran veure afectades per qualsevol causa que ASPROCAN consideri necessària o bé per causes de força major (consulteu les bases legales).

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DIDÀCTICS DEL JOC?

Educar, a través de metodologies com la ludificació, l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes, connectant amb l’alumnat per reforçar els coneixements següents:

 • Les característiques d’una alimentació saludable.
 • La relació entre alimentació, activitat física i salut.
 • Com agrupem els aliments, tenint en compte les seves propietats nutricionals.
 • Com diferenciem els aliments de consum diari dels de consum excepcional.
 • Com incrementem el consum de fruites i hortalisses.
 • Com aprenem a valorar la varietat sensorial i estacional de fruites i hortalisses.
 • Com conscienciem sobre el malbaratament d’aliments i el seu impacte en el planeta.

El contingut, basat en el currículum escolar de 6è de primària, és vàlid per treballar des de les assignatures de Ciències Socials, Ciències Naturals, Valors Socials i Cívics o Educació Física.

El material didàctic de la Lliga Saludable de Plátano de Canarias ha estat dissenyat per un equip especialitzat en innovació educativa. En col·laboració amb el Comitè Científic de l’associació sense ànim de lucre 5 al Día (la finalitat de la qual és fomentar el consum diari de fruites i hortalisses fresques).

QUINA ÉS LA VINCULACIÓ DE LA LLIGA SALUDABLE AMB LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?

A través de les quatre aventures educatives, l’alumnat assoleix un desenvolupament del seu sentit crític, així com un aprenentatge significatiu relacionat amb les competències següents:

 • COMPETÈNCIA PER APRENDRE A APRENDRE
 • COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
 • COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
 • COMPETÈNCIA SOCIAL I CÍVICA
 • COMPETÈNCIA matemàtica
 • COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA

(Consulteu la vinculació curricular)

QUINA FEINA EXTRA SUPOSA PER AL O LA DOCENT?

Com que es tracta d’un programa integrat en el currículum educatiu, no suposa cap feina addicional per a l’equip docent. El material didàctic que facilitem permet que cada educador o educadora desenvolupi a l’aula (en funció del temps i les possibilitats) els continguts i les activitats que consideri oportuns per introduir l’alumnat en la temàtica del concurs, cosa que en facilitarà la participació.

El grau d’implicació en la supervisió i ajuda a l’alumnat en el desenvolupament del torneig serà decisió de cada docent. Aquesta figura només es compromet a explicar-los l’activitat i facilitar-los accés al contingut.

COM PODEM ACCEDIR AL CONTINGUT?

Cada alumne o alumna haurà d’accedir (des de casa o des de l’aula) a l’enllaç facilitat pel o la docent i registrar-se com a usuari o usuària.

A partir d’aquest moment, cada alumne o alumna podrà gestionar el seu compte accedint amb el seu número d’aula, cada vegada que entri, i al nivell (aventura) corresponent aconseguit en el joc.

QUINS MATERIALS I DISPOSITIUS SÓN NECESSARIS?

DES DE CASA: cada alumne o alumna haurà d’accedir a la Lliga Saludable de Plátano de Canarias des d’un dispositiu electrònic propi (PC, tauleta, telèfon intel·ligent...) i disposar de connexió a internet.

DES DE L’AULA: el centre haurà d’habilitar dispositius i connexió adequats per poder accedir al contingut.

QUINS PREMIS HI HA?

La Lliga Saludable de Plátano de Canarias ofereix la possibilitat de guanyar premis a tots els nivells:

PERMIS PER ALS I LES DOCENTS:

 • Premi d’un iPad per al o la docent l’aula del qual obtingui més punts.
 • Premi d’un iPad per al o la docent amb més alumnes participants. (Es considerarà com a participants aquells i aquelles alumnes que completin les quatre aventures educatives. Consulteu les bases legals.)

PREMIS PER A L’ALUMNAT:

 • Premi de 1.000 € en material esportiu per al top 5 d’alumnes amb més puntuació individual.

PREMIS PER A L’ESCOLA:

 • El centre amb més puntuació del nostre rànquing aconseguirà una festa de graduació i fi de curs per a tot el seu alumnat de 6è de primària.

Consulteu les bases legals

I SI TENIM MÉS DUBTES SOBRE COM PODEM REGISTRAR-NOS O JUGAR?

No passa res. Us podeu posar en contacte amb nosaltres i us ajudarem. Un equip de professionals resoldrà els dubtes que tingueu.

Per a això:
Podeu trucar al 910784324 o contactar amb nosaltres mitjançant el formulari següent.