Preguntes freqüents

QUI POT PARTICIPAR-HI?

Pot participar en La Liga Saludable de Plátano de Canarias l'alumnat de segon cicle d'Educació Primària (3r i 4t) i tercer cicle d'Educació Primària (5é i 6é) del conjunt de tots els centres educatius, públics, privats i concertats d'Espanya.

ÉS NECESSARI REGISTRAR-S’HI PER A PODER JUGAR EN LA LIGA?

Sí, la inscripció de l'aula o de les aules participants s’ha de fer de manera prèvia, a càrrec del docent, en el termini comprés entre el 16 d'octubre del 2023 i el 15 de març del 2024.

UN PROFESSOR POT REGISTRAR-HI MÉS D’UNA AULA?

Sí, cada docent pot inscriure-hi totes les aules de 3r, 4t, 5é i 6é d'Educació Primària del seu centre, encara que també pot demanar col·laboració a altres companys docents per a inscriure-hi i coordinar el màxim nombre d'alumnes possible (sempre que siguen dels cursos esmentats).

LES DADES PERSONALS DELS MEUS ALUMNES SÓN NECESSÀRIES?

Només és necessari registrar les dades del docent. No cal incloure-hi les dades personals de cada estudiant. Simplement s’ha de fer un registre amb el seu número de la llista de classe en començar la partida. Este número ens permetrà alçar la informació de la partida relativa a cada estudiant.

L'ALUMNAT POT REGISTRAR-S’HI I PARTICIPAR-HI PEL SEU COMPTE?

L'alumnat no pot inscriure-s’hi pel seu compte. Necessita que el docent l’inscriga en La Liga prèviament com a aula.

Una vegada registrada l'aula, cada alumne hi participa de manera individual (des de casa o des de classe).

L'ALUMNAT POT REGISTRAR-S’HI I PARTICIPAR-HI PEL SEU COMPTE?

L'alumnat no pot inscriure-s’hi pel seu compte. Necessita que el docent l’inscriga en La Liga prèviament com a aula.

Una vegada registrada l'aula, cada alumne hi participa de manera individual (des de casa o des de classe).

EN QUÈ CONSISTIX EL JOC?

La Liga Saludable de Plátano de Canarias és un torneig digital, que té l'objectiu de fomentar hàbits d'alimentació equilibrada en alumnes de 3r, 4t, 5é i 6é d'Educació Primària de tot el país.

Es tracta d'una experiència immersiva amb un format innovador: AVENTURA EDUCATIVA. Combina el millor d'un joc d’escapada (enigmes i desafiaments) amb els beneficis que oferix un contingut digital interactiu (les aventures gràfiques).

La Liga Saludable de Plátano de Canarias es compon de cinc aventures educatives interconnectades que cada estudiant participant ha de completar. Cadascuna conté reptes nous.

Per a poder jugar en una nova aventura, cal completar l'aventura anterior. Cal resoldre cadascuna de les cinc aventures, com ocorre en un joc d’escapada. Per a aconseguir punts, han de fer-ho en el temps més curt possible. A més, cada aventura oferix la possibilitat d'aconseguir punts extra si es captura el Plátano de Canarias ocult en cada escenari.

COM I QUAN ES PARTICIPA EN EL JOC?

Per a participar en el joc, l'equip docent ha d'haver-hi inscrit l'aula o les aules.

Una vegada feta la inscripció, cada estudiant hi participa de manera individual, des de casa o des de classe.

 • DES DE CASA: Com que es tracta d'un recurs totalment digitalitzat, està dissenyat perquè l’estudiant puga accedir-hi des de casa, com a eina per a reforçar els coneixements impartits a classe.
 • DES DE CLASSE: No obstant això, l'equip docent també pot usar el joc com a material de suport per a classe perquè està alineat amb el currículum.

El torneig comença el 16 d'octubre del 2023 i s’acaba el 15 de març del 2024. Dins d'eixe termini, cada estudiant té llibertat per a accedir al joc i completar cada aventura.

L'objectiu és obtindre la màxima puntuació per a la classe.

El torneig té les fases següents:

 • RONDA 1: del 16 d'octubre al 30 de novembre del 2023.
 • RONDA 2: de l’1 de desembre del 2023 al 31 de gener del 2024.
 • RONDA 3: de l’1 de febrer al 15 de març del 2024.

Les dates indicades poden ser alterades per qualsevol causa que ASPROCAN considere necessàries i, també, per causes de força major (consulteu-ne les bases legals).

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DIDÀCTICS DEL JOC?

Educar, a través de metodologies com la ludificació, l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes, i connectar amb l'alumnat per a reforçar els coneixements següents:

 • Les característiques d'una alimentació equilibrada.
 • La relació entre alimentació, activitat física i salut.
 • Agrupació dels aliments segons les propietats nutricionals.
 • Com es diferencien els aliments de consum diari dels aliments de consum ocasional.
 • Com es pot incrementar el consum de fruita i d’hortalisses.
 • Com se sap quins productes són de temporada i de proximitat.
 • Conscienciació sobre el balafiament d'aliments i la repercussió que té sobre el planeta.

El contingut, basat en el currículum escolar d'Educació Primària, és vàlid per a treballar dins de les assignatures de ciències socials, ciències naturals, valors socials i cívics i educació física.

El material didàctic de La Liga Saludable de Plátano de Canarias l’ha dissenyat un equip especialitzat en innovació educativa. En col·laboració amb el Comité Científic de l'associació sense ànim de lucre 5 al Día (que té la finalitat de fomentar el consum diari de fruita i d’hortalisses fresques).

QUINA ÉS LA VINCULACIÓ DE LA LIGA SALUDABLE AMB LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?

A través de les cinc aventures educatives l'alumnat aconseguix desenvolupar el sentit crític i, alhora, participa en un procés d’aprenentatge significatiu relacionat amb les competències següents:

 • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)
 • Competència digital (CD)
 • Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)
 • Competència ciutadana (CC)

(Consulteu Vinculació curricular)

QUINA FAENA EXTRA COMPORTA PER AL DOCENT?

Com que es tracta d'un programa integrat en el currículum educatiu, no comporta cap faena addicional per a l'equip docent. El material didàctic que facilitem permet que cada educador/a tracte a classe (depenent del temps i de les possibilitats) el contingut i les activitats que considere oportuns per a explicar als alumnes la temàtica del torneig i que els facilite participar-hi.

El grau d'implicació en la supervisió i l’ajuda als alumnes en el desenvolupament del torneig és decisió de cada mestre/a. El docent únicament es compromet a explicar-los l'activitat i facilitar-los accés al contingut.

COM S’ACCEDIX AL CONTINGUT?

Cada estudiant ha d'accedir (des de casa o des de classe) a l'enllaç facilitat pel docent i registrar-se en la plataforma com a usuari.

A partir d'eixe moment, cada estudiant pot gestionar el seu compte accedint-hi amb el seu número de classe, cada vegada que entre al nivell (aventura) corresponent assolit en el joc.

QUINS MATERIALS I DISPOSITIUS SÓN NECESSARIS?

DES DE CASA: Cada estudiant ha d'accedir a La Liga Saludable de Plátano de Canarias a través d'un dispositiu electrònic propi (PC, tauleta, telèfon intel·ligent...) i ha de disposar de connexió a Internet.

DES DE CLASSE: El centre ha d'habilitar dispositius i connexió apropiats per a poder accedir al contingut.

QUINS SÓN ELS PREMIS?

PREMIS FINALS PER A DOCENTS

 • Una caixa d'experiències valorada en 300 € per al docent amb més alumnes participants. Es consideren participants els alumnes que completen les cinc aventures educatives.
 • Una caixa d'experiències valorada en 300 € a sortejar entre tots els docents l'alumnat dels quals haja jugat almenys una partida. En este cas es farà un sorteig entre tots els docents registrats l'alumnat dels quals haja jugat almenys una partida.

PER A LA CLASSE

 • Dos premis valorats en 300 € (més l'IVA corresponent) per a gaudir d'una experiència educativa amb la classe: un premi (1) per a la categoria A i un premi (1) per a la categoria B que s'atorgarà a l'aula que més punts haja aconseguit per ronda. En total s'atorgaran dos premis per ronda durant tres rondes. Els temps de joc que es tindran en compte són els següents:

  • RONDA 1: del 16 d'octubre al 30 de novembre del 2023.
  • RONDA 2: de l’1 de desembre del 2023 al 31 de gener del 2024.
  • RONDA 3: de l’1 de febrer al 15 de març del 2024.

  Estos premis no es poden baratar per diners en metàl·lic i ASPROCAN assumix la despesa màxima prevista contra factura emesa a nom de l'agència The Modern Kids and Family, assignada per ASPROCAN per a la gestió d’este torneig.

 • Dos premis finals valorats en 3.000€ (més l'IVA corresponent) que combinaran esport i experiència per a les dos aules que més puntuació hagen obtingut al llarg del torneig. Estos dos premis consistiran en:

  • Un lot de material esportiu valorat en 2.000 € (més l'IVA corresponent) a triar entre quatre opcions.

   a) LOT JOC

   b) LOT PILATES

   c) LOT BOXA

   d) LOT COMBINAT

   *No es pot triar el contingut del lot.

   *Els lots es posaran a la disposició dels docents de les aules guanyadores quan se sàpia la resolució dels guanyadors.

  • Una experiència per a l'aula valorada en 1.000 € (més l'IVA corresponent). Este premi no es pot baratar per diners en metàl·lic i ASPROCAN assumix la despesa màxima prevista contra factura emesa a nom de l'agència The Modern Kids and Family, assignada per ASPROCAN per a gestionar este torneig.

*Tant el lot com l'experiència s’han de triar en el període d'una setmana a partir de la comunicació dels guanyadors finals al març. Així mateix, l'adquisició d'estos premis, que du a terme l'agència responsable de gestionar el torneig, ha d'efectuar-se en este mateix marge de temps.

L'entitat organitzadora comunicarà convenientment als guanyadors el procediment de selecció i entrega dels premis.

Els premis no poden ser en cap cas objecte d’intercanvi per diners en metàl·lic, d’alteració o de compensació a petició dels guanyadors.

ASPROCAN es reserva el dret de no entregar el premi corresponent als qui defrauden, alteren o espatlen el bon funcionament i el transcurs normal de La Liga Saludable o tracten de fer-ho.

Si, per qualsevol circumstància, els guanyadors del premi en la categoria corresponent decidixen no acceptar el premi, han de formalitzar esta renúncia per escrit, acció que comporta la pèrdua de tots els drets derivats del premi.

Una vegada efectuada l’entrega dels premis, es considera que ASPROCAN ha complit les obligacions assumides, de conformitat amb el que es disposa en estes bases, i els guanyadors renuncien a qualsevol reclamació posterior.

Consulteu-ne les bases legals

I SI TENIM MÉS DUBTES SOBRE EL JOC O SOBRE EL PROCÉS DE REGISTRE?

Un equip de professionals vos ajudarà a resoldre els dubtes i a registrar-vos en el torneig.

Per a posar-vos en contacte amb l'organització, podeu telefonar al número 910 78 43 24, enviar un correu electrònic a ligasaludable@programaeducativo.es i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari següent.