Què és?

Arriba la tercera edició de La Liga Saludable de Plátano de Canarias, la lliga escolar sobre alimentació equilibrada!

Un innovador torneig digital entre escoles per a alumnes de segon i tercer cicle d'Educació Primària, amb el qual posaran a prova els seus coneixements sobre hàbits de vida equilibrada a classe o a casa.

Què és La Liga Saludable de Plátano de Canarias?

UN RECURS INNOVADOR

La Liga Saludable de Plátano de Canarias és un recurs innovador perquè l'alumnat adquirisca coneixements sobre hàbits d'alimentació saludable, basat en ludificació, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes.

El contingut l’ha dissenyat un equip especialitzat en innovació educativa, i els continguts els ha supervisats l'associació sense ànim de lucre 5 al Día.

A ESCOLA O A CASA

Com que es tracta d'un recurs totalment digitalitzat, està dissenyat perquè l'alumnat puga accedir-hi des de casa, com a eina per a reforçar els coneixements impartits a classe.

No obstant això, l'equip docent pot aprofitar-lo també com a material de suport per a classe, ja que està vinculat amb la LOMLOE i amb el currículum escolar del segon i tercer cicle d'Educació Primària.

UNA GRAN AVENTURA EDUCATIVA

Les aventures educatives són processos d'aprenentatge basats en un format de joc d’escapada combinat amb aventura gràfica digital.

La dinàmica d'esta mena d'experiències consistix a explorar un escenari i anar avançant a través seu mitjançant la resolució de diversos enigmes i trencaclosques ajudats per pistes.

El fil argumental de l'aventura aconseguix fomentar l'interés i la curiositat de l'alumnat, mentre que el factor interactiu permet que adquirisca coneixements a través d'una experiència immersiva i una recompensa instantània.

Un torneig escolar innovador

La Liga Saludable de Plátano de Canarias és un concurs escolar dirigit a aules de segon i tercer cicle d'Educació Primària de centres educatius de tot el país que estiguen disposats a competir entre ells per a aconseguir els fabulosos premis que es proposen en la tercera edició del torneig.

El concurs no sols oferix un gran premi final; a més, hi ha premis per als docents i premis per cada ronda per a les aules amb més punts.

Vols saber quins són?

Ver premios

Per què és bo inscriure el teu alumnat en
La Liga Saludable de Plátano de Canarias?

EDUCAR EN ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Educar, a través de metodologies com la ludificació, l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes, connectant amb els nens i nenes per reforçar els coneixements següents:

 • Les característiques d'una alimentació equilibrada.
 • La relació entre alimentació, activitat física i salut.
 • Com agrupem els aliments, tenint en compte les seves propietats nutricionals.
 • Com diferenciem els aliments de consum diari dels de consum excepcional.
 • Com incrementem el consum de fruites i hortalisses.
 • Com podem aprendre els productes estacionals i de proximitat
 • Com conscienciem sobre el malbaratament d’aliments i el seu impacte en el planeta.

Els nostres experts

El contingut, alineat amb la LOMLOE i basat en el currículum escolar de segon i tercer cicle d'Educació Primària, l’ha dissenyat un equip especialitzat en innovació educativa.

En col·laboració amb l’associació sense ànim de lucre 5 al Día (la finalitat és fomentar el consum diari de fruites i hortalisses fresques), des del seu Comitè Científic, format per prestigiosos investigadors científics i metges experts en la salut i nutrició humana.

A més, aquesta iniciativa compta amb l’assessorament de docents experts en metodologies actives, com la ludificació.

Vinculació curricular

A través de les cinc aventures educatives que formen el torneig, l'alumnat aconseguix un aprenentatge competencial que potencia un aprenentatge significatiu promotor de l’autonomia i la reflexió, com també el desenvolupament del sentit crític.

Així mateix, les cinc aventures educatives s’esdevenen en un entorn d'aprenentatge digital, a través de la ludificació i immersió narrativa que asseguren la motivació de l'alumnat i respecten el seu ritme d'aprenentatge.

En esta edició incorporem, com a novetat, el concepte de mobilitat activa autònoma i saludable, en contraposició amb el sedentarisme produït per l'excés d’oci digital.

Assignatures relacionades

Coneixement del medi natural, social i cultural.

 • Estils de vida sostenible. El consum i la producció responsables, l'alimentació equilibrada i sostenible.
 • Estratègies per a fomentar el benestar digital físic i mental. Reconeixement dels riscos associats a un ús inadequat i poc segur de les tecnologies digitals (temps excessiu d'ús, ciberassetjament, accés a contingut inadequat, publicitat i correu no desitjat, etc.) i estratègies d'actuació.
 • Pautes per a una alimentació saludable i sostenible: menús saludables i equilibrats. La importància de la cistella d’anar a comprar i de l'etiquetatge dels productes alimentaris per a saber-ne els nutrients i l’aportació energètica.

Educació física.

 • Salut social: l'activitat física com a hàbit i alternativa saludable enfront de formes d'oci nocives.
 • Salut física: efectes físics, psicològics i socials beneficiosos de l'estil de vida actiu.
 • Característiques d'aliments naturals, processats i ultraprocessats.
 • Repercussió dels aliments ultraprocessats i de les begudes energètiques o ensucrades.
 • Salut social: aproximació als efectes dels mals hàbits relacionats amb la salut.

Valors socials i cívics.

 • L'ús crític i responsable dels mitjans i les xarxes de comunicació. Les conductes addictives.
 • Hàbits i activitats per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible. El consum responsable.

Competències clau

Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)

 • STEM2. Utilitza el pensament científic per entendre i explicar els fenòmens que passen al seu voltant, confiant en el coneixement com a motor de desenvolupament, plantejant-se preguntes i comprovant hipòtesis mitjançant l'experimentació i la indagació, utilitzant les eines i els instruments adequats.
 • STEM5. Emprèn accions fonamentals científicament per promoure la salut física i preservar el medi ambient i aplica principis d'ètica i seguretat en la realització de projectes per transformar el seu entorn proper de forma sostenible, valorant-ne l'impacte global i practicant el consum responsable.

Competència digital (CD)

 • Comprendran i identificaran diferents problemes per arribar a les seves pròpies conclusions i argumentaran les conseqüències d’un tipus de vida enfront d’un altre (vida sedentària / vida activa i saludable).

Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)

 • CPSAA2. Comprèn els riscos per a la salut relacionats amb factors socials, consolida estils de vida saludables en l'àmbit físic i mental.
 • CPSAA4. Fa autoavaluació sobre el seu procés d'aprenentatge, buscant fonts fiables per validar i contrastar la informació i per obtenir conclusions rellevants.

Competència ciutadana (CC)

 • CC4. Comprèn les relacions sistèmiques d'interdependència, ecodependència i interconnexió entre actuacions locals i globals, i adopta, de forma conscient i motivada, un estil de vida sostenible i ecosocialment responsable.

Cadascuna de les cinc aventures disposa d'una fitxa explicativa per a docents que inclou:

 • Sinopsi de l'aventura
 • Presència d’Insanus al llarg de l'aventura
 • Objectius didàctics de l'aventura
 • Consells a l'hora de jugar en esta aventura
 • Reptes presents en l'aventura
 • Solucions dels reptes
 • Activitat proposada per a classe