Què és?

Plátano de Canarias presenta la seva lliga escolar sobre hàbits d’alimentació saludable!

Un innovador torneig digital entre escoles, per a alumnes de 6è de primària, amb el qual podreu posar prova els seus coneixements.

Recurs innovador

La Lliga Saludable de Plátano de Canarias és un recurs innovador perquè l’alumnat pugui adquirir coneixements sobre hàbits d’alimentació saludable, basat en la ludificació, l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes.

El contingut ha estat dissenyat per un equip especialitzat en innovació educativa i metodologies actives, en col·laboració amb l’associació sense ànim de lucre 5 al Día.

A l’escola o a casa

Com que es tracta d’un recurs totalment digitalitzat, està dissenyat perquè l’alumnat hi pugui accedir des de casa, com a eina per consolidar els coneixements impartits a l’aula.

Ara bé, l’equip docent també el pot utilitzar com a material de suport per a l’aula, ja que està alineat amb el currículum escolar de 6è de primària.

Una gran aventura educativa

Les aventures educatives són processos d’aprenentatge basats en un format d’escape room combinat amb una aventura gràfica digital.

La dinàmica d’aquest tipus d’experiències consisteix a explorar un escenari i anar avançant-hi, a través de la resolució de diverses pistes i trencaclosques. 

El fil argumental de l’aventura aconsegueix fomentar l’interès i la curiositat de l’alumnat, mentre que el factor interactiu permet que adquireixin coneixements a través d’una experiència immersiva i una recompensa instantània.

Com s’hi juga

Torneig escolar exclusiu

Es busquen les aules de 6è de primària que més saben sobre hàbits saludables.

La Lliga Saludable de Plátano de Canarias és un concurs escolar compost per una exclusiva selecció de centres d’arreu del país que estan disposats a competir per aconseguir els fabulosos premis que es proposen en aquesta primera edició.

El concurs no només premiarà en l’àmbit de centre; a més, hi haurà premis per als i les docents i per a l’alumnat.

Voleu conèixer tots els premis?

Consulteu els premis
El nostre objectiu didàctic

EDUCAR EN ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Educar, a través de metodologies com la ludificació, l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes, connectant amb els nens i nenes per reforçar els coneixements següents:

​ Les característiques d’una alimentació saludable.
La relació entre alimentació, activitat física i salut.
Com agrupem els aliments, tenint en compte les seves propietats nutricionals.
Com diferenciem els aliments de consum diari dels de consum excepcional.
Com incrementem el consum de fruites i hortalisses.
Com aprenem a valorar la varietat sensorial i estacional de fruites i hortalisses. ​
Com conscienciem sobre el malbaratament d’aliments i el seu impacte en el planeta. ​

Els nostres experts ​

El contingut, basat en el currículum escolar de 6è de primària, ha estat dissenyat per un equip especialitzat en innovació educativa. ​

En col·laboració amb l’associació sense ànim de lucre 5 al Día (la finalitat és fomentar el consum diari de fruites i hortalisses fresques), des del seu Comitè Científic, format per prestigiosos investigadors científics i metges experts en la salut i nutrició humana. ​

A més, aquesta iniciativa compta amb l’assessorament de docents experts en metodologies actives, com la ludificació. ​

Vinculació curricular

A través de les quatre aventures educatives de què es compon el torneig, l’alumnat assoleix un aprenentatge significatiu i competencial, així com el desenvolupament del seu sentit crític.

Assignatures relacionades

 • Ciències Socials
 • Ciències Naturals
 • educació Física
 • Valores sociales y cívicos

Competències clau

Aprendre a aprendre

 • Es plantejaran preguntes i s’identificaran les diverses opcions més saludables.
 • Sabran transformar la informació (vista a classe, curricular, vista en el joc) en coneixement propi.
 • Aprendran a gestionar les pròpies capacitats i coneixements.
 • Interioritzaran els beneficis de seguir una alimentació adequada i els efectes sobre la cura i el manteniment dels diferents òrgans i aparells.

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

 • Comprendran i identificaran diferents problemes per arribar a les seves pròpies conclusions i argumentaran les conseqüències d’un tipus de vida enfront d’un altre (vida sedentària / vida activa i saludable).
 • Valoraran i interioritzaran de forma pràctica els conceptes de productes de temporada i de proximitat, així com els derivats de conceptes com la sostenibilitat i el medi ambient.

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 • Buscaran i elaboraran noves idees per resoldre amb èxit cada aventura.
 • Desenvoluparan habilitats socials de relació i lideratge per aconseguir un objectiu comú.
 • Planificaran les estratègies en grup per aconseguir l’èxit en cada aventura, treballant de forma cooperativa i valorant les aportacions dels altres (valor del grup).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CÍVICA

 • Comprendran i consideraran el seu paper dins la ciutadania, com a part integrant d’una societat que ha de vetllar per la sostenibilitat i la cura de l’entorn.
 • S’interessaran pel desenvolupament socioeconòmic en conèixer més de prop els conceptes de proximitat i temporada.
 • Comprendran que, davant les diferents situacions en què es trobin en l’escape room / aventura gràfica, cal saber triar, planificar i gestionar (les diverses solucions).
 • Desenvoluparan la capacitat de pensar de forma creativa, reconeixent les millors oportunitats (respostes a aquestes situacions) i comprenent els efectes i les conseqüències (diverses opcions).

COMPETÈNCIA matemàtica

 • Seguiran determinats processos de pensament, com la inducció i la deducció.
 • Integraran el coneixement matemàtic amb altres tipus de coneixements aplicats durant l’aventura gràfica.
 • Interpretaran diferents tipus d’informació matemàtica per mitjà del raonament logicomatemàtic, posant en pràctica processos de raonament que portin a la solució dels problemes plantejats durant l’aventura gràfica (reptes, puzles).

COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA

 • Posaran en joc habilitats de pensament convergent i divergent.
 • Posaran en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat.
 • S’identificaran les relacions existents entre manifestacions artístiques i la societat.

Un gran repte basat en quatre aventures educatives diferents, nombroses sorpreses, 15 minuts per resoldre cada misteri...