Què és?

Arriba la tercera edició de La Liga Saludable de Plátano de Canarias, la lliga escolar sobre alimentació equilibrada!

Un innovador torneig digital entre escoles per a alumnes de segon i tercer cicle d'Educació Primària, amb el qual posaran a prova els seus coneixements sobre hàbits de vida equilibrada a classe o a casa.

Inscribir aulas

Què és La Liga Saludable de Plátano de Canarias?

UN RECURS INNOVADOR

La Liga Saludable de Plátano de Canarias és un recurs innovador perquè l'alumnat adquirisca coneixements sobre hàbits d'alimentació saludable, basat en ludificació, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes.

El contingut l’ha dissenyat un equip especialitzat en innovació educativa, i els continguts els ha supervisats l'associació sense ànim de lucre 5 al Día.

A ESCOLA O A CASA

Com que es tracta d'un recurs totalment digitalitzat, està dissenyat perquè l'alumnat puga accedir-hi des de casa, com a eina per a reforçar els coneixements impartits a classe.

No obstant això, l'equip docent pot aprofitar-lo també com a material de suport per a classe, ja que està vinculat amb la LOMLOE i amb el currículum escolar del segon i tercer cicle d'Educació Primària.

UNA GRAN AVENTURA EDUCATIVA

Les aventures educatives són processos d'aprenentatge basats en un format de joc d’escapada combinat amb aventura gràfica digital.

La dinàmica d'esta mena d'experiències consistix a explorar un escenari i anar avançant a través seu mitjançant la resolució de diversos enigmes i trencaclosques ajudats per pistes.

El fil argumental de l'aventura aconseguix fomentar l'interés i la curiositat de l'alumnat, mentre que el factor interactiu permet que adquirisca coneixements a través d'una experiència immersiva i una recompensa instantània.

Un torneig escolar innovador

La Liga Saludable de Plátano de Canarias és un concurs escolar dirigit a aules de segon i tercer cicle d'Educació Primària de centres educatius de tot el país que estiguen disposats a competir entre ells per a aconseguir els fabulosos premis que es proposen en la tercera edició del torneig.

El concurs no sols oferix un gran premi final; a més, hi ha premis per als docents i premis per cada ronda per a les aules amb més punts.

Vols saber quins són?

Ver premios

Per què és bo inscriure el teu alumnat en
La Liga Saludable de Plátano de Canarias?

EDUCAR EN ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Educar a través de metodologies com la ludificació, l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes a fi de connectar amb els infants per a reforçar-los els coneixements següents:

 • Les característiques d'una alimentació equilibrada.
 • La relació entre alimentació, activitat física i salut. ​
 • Com s’agrupen els aliments segons les propietats nutricionals que tenen. ​
 • Com es diferencien els aliments de consum diari dels de consum ocasional. ​
 • Com es pot incrementar el consum de fruita i hortalisses. ​
 • Com sabem quins són els productes de temporada i de proximitat.
 • Com prenem consciència sobre el balafiament d'aliments i la repercussió que té sobre el planeta.​

Els nostres experts

El contingut, alineat amb la LOMLOE i basat en el currículum escolar de segon i tercer cicle d'Educació Primària, l’ha dissenyat un equip especialitzat en innovació educativa.

En col·laboració amb l'associació sense ànim de lucre 5 al Día (que té per finalitat fomentar el consum diari de fruita i hortalisses fresques), a través del seu Comité Científic, format per prestigiosos investigadors científics i metges experts en salut i nutrició humana.

A més, esta iniciativa té l'assessorament de docents experts en metodologies actives, com la ludificació.

Vinculació curricular

A través de les cinc aventures educatives que formen el torneig, l'alumnat aconseguix un aprenentatge competencial que potencia un aprenentatge significatiu promotor de l’autonomia i la reflexió, com també el desenvolupament del sentit crític.

Així mateix, les cinc aventures educatives s’esdevenen en un entorn d'aprenentatge digital, a través de la ludificació i immersió narrativa que asseguren la motivació de l'alumnat i respecten el seu ritme d'aprenentatge.

En esta edició incorporem, com a novetat, el concepte de mobilitat activa autònoma i saludable, en contraposició amb el sedentarisme produït per l'excés d’oci digital.

Assignatures relacionades

Coneixement del medi natural, social i cultural.

 • Estils de vida sostenible. El consum i la producció responsables, l'alimentació equilibrada i sostenible.
 • Estratègies per a fomentar el benestar digital físic i mental. Reconeixement dels riscos associats a un ús inadequat i poc segur de les tecnologies digitals (temps excessiu d'ús, ciberassetjament, accés a contingut inadequat, publicitat i correu no desitjat, etc.) i estratègies d'actuació.
 • Pautes per a una alimentació saludable i sostenible: menús saludables i equilibrats. La importància de la cistella d’anar a comprar i de l'etiquetatge dels productes alimentaris per a saber-ne els nutrients i l’aportació energètica.

Educació física.

 • Salut social: l'activitat física com a hàbit i alternativa saludable enfront de formes d'oci nocives.
 • Salut física: efectes físics, psicològics i socials beneficiosos de l'estil de vida actiu.
 • Característiques d'aliments naturals, processats i ultraprocessats.
 • Repercussió dels aliments ultraprocessats i de les begudes energètiques o ensucrades.
 • Salut social: aproximació als efectes dels mals hàbits relacionats amb la salut.

Valors socials i cívics.

 • L'ús crític i responsable dels mitjans i les xarxes de comunicació. Les conductes addictives.
 • Hàbits i activitats per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible. El consum responsable.

Competències clau

Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)

 • STEM2. Usa el pensament científic per a entendre i explicar els fenòmens que ocorren al seu voltant. Confia en el coneixement com a motor de desenvolupament, es fa preguntes, comprova hipòtesis mitjançant l'experimentació i la indagació i empra eines i instruments adequats.
 • STEM5. Emprén accions fonamentades científicament per a promoure la salut física i preservar el medi ambient; i aplica principis d'ètica i seguretat en la realització de projectes per a transformar l’entorn pròxim de manera sostenible, valora la repercussió global que tenen i practica el consum responsable.

Competència digital (CD)

 • CD2. Gestiona i aprofita l’entorn personal digital d'aprenentatge per a construir coneixement, mitjançant estratègies de tractament de la informació i l'ús de diverses eines digitals. Selecciona i configura la més adequada segons la tasca i les seues necessitats d'aprenentatge permanent.

Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)

 • CPSAA2. Entén els riscos per a la salut relacionats amb factors socials, consolida estils de vida saludable físicament i mentalment.
 • CPSAA4. Fa autoavaluacions sobre el seu procés d'aprenentatge, busca fonts fiables per a validar, sustentar i contrastar la informació i per a arribar a conclusions rellevants.

Competència ciutadana (CC)

 • CC4. Comprén les relacions sistèmiques d'interdependència, ecodependència i interconnexió entre actuacions locals i globals, i adopta, de manera conscient i motivada, un estil de vida sostenible i ecosocialment responsable.

Cadascuna de les cinc aventures disposa d'una fitxa explicativa per a docents que inclou:

 • Sinopsi de l'aventura
 • Presència d’Insanus al llarg de l'aventura
 • Objectius didàctics de l'aventura
 • Consells a l'hora de jugar en esta aventura
 • Reptes presents en l'aventura
 • Solucions dels reptes
 • Activitat proposada per a classe